Category Archives: Muzika

Gatvės šokiai: čia nėra ribų!

Tikriausiai iš matytų amerikietiškų filmų daugelis yra įsidėmėjęs panašią sceną: sportiniais rūbais apsirengę jaunuoliai atlieka įspūdingus, itin originalius šokio judesius. Tai – vadinamieji gatvės šokiai, mūsų šalyje išpopuliarėję ir žinomi ne vien iš kino ekranų.

Dar kitaip vadinami street dance’ai apima kelias atšakas – house, hip hopą, locking, popping ir keletą kitų. Yra ir negirdėtų, ar ne? Nepradėsime analizuoti kiekvieno stiliaus subtilybių, užtenka paminėti, jog šiek tiek skiriasi muzika, kūno judesiai, šokiu norimas pasiekti rezultatas. Visas gatvės šokių stilių atšakas vienija drąsa, organika, ekspresija, improvizacija. Jei toks klasikinis šokis kaip valsas turi konkrečius žingsnelius, tai gatvės šokyje apibrėžtumas neegzistuoja – kiekvienas pasirodymas skiriasi nuo ankstesniojo, o ką jau kalbėti apie skirtingų šokėjų pasirodymą. Nereikėtų nustebti, jei kompozicijoje išvystumėte ir minėtojo valso ar baleto elementų. Tai – šokis “hibdridas”, pasiskolinantis sau reikalingus judesius iš kitų.

Gatvės šokiai tinkami tiek solo, poros ar didesnės žmonių grupės pasirodymui – įspūdingas reginys  garantuotas visais atvejais. Prisiminus vieną istorinį faktą, susijusį su šio šokio kilme (naudotas ir kaip prevencinė priemonių amerikiečių gatvės gaujų “karams” slopinti), būtina paminėti ir sąryšį su kova. Du atlikėjai vienas priešais kitą šoka, demonstruodami, ką sugeba geriausia – kovojama ne kumščiais, bet talentu ir kūno gebėjimais. Tokia pati kova gali vykti ir tarp skirtingų lyčių atstovų, taip bandant rasti atsakymą, kuris, visgi, vyras ar moteris, yra geresnis.

Kas gali šokti gatvės šokius? Tipiškas šokėjo paveikslas būtų laisvu gatvės stiliumi apsirengęs (apranga taip pat duoda savito šarmo šiam stiliui), prieš visus maištaujantis paaugliško amžiaus jaunuolis. Ir iš tiesų jaunimas dažniausiai susižavi šiuo šokių stiliumi, labai tikėtina, jog dėl mados, nes tai dabar -“ant bangos”. Ateina ir merginos, kurioms nepriimtinas “fyfiškas” gyvenimo būdas. Aišku, šio šokio pamokas vedantieji laukia bet kokio amžiaus susidomėjusiųjų, tačiau savaime suprantama, jog ne kiekvienas pagyvenęs žmogelis surastų savy drąsos ir ryžto šiai veiklai.